„Podwójne koszty” – konfiguracja ekranu

Sumy wyliczane z w kolumnach koszty materiałów i koszty razem biorą się wyliczonych na podstawie danych wprowadzonych na strukturze i konfiguracji programu.

Ceny surowców braną są z magazynu, a półproduktów są wyliczane na podstawie strutkury.

Domyślna konfiguracja zakłada:

 1. Domyślną cenę magazynową (informacja brana z ustawień systemu magazynowego),
 2. Koszty pracy pobierane z wartości podanych na ekranie Poprawianie danych składnika w sekcji Koszty pracy:

1

Podsumowania na dolnej belce różnią się od szacowanego kosztu, gdyż  są zwykłem sumowaniem wszystkich wartości w kolumnie. W tym miejscu można także ustawić wartości Min, Max itd.:

2

Domyślnie jest to wyłączone.

Rozszerzenie Mozarta – plugin do generowania Kodów dostaw na dokumentach magazynowych

Mechanizm Kody odstaw służy do nadawania pozycjom na dokumentach magazynowych (np. FZ, PZ) kodów dostaw oraz do drukowania etykiet zawierających informację o dostawie.

Aby uruchomić mechanizm należy w Mozarcie w menu własne:

1

Wybrać rozszerzenie Kody dostaw:

2

Pojawi się okno Dokumenty:

3

Na którym wskazujemy Typ dokumentu, wybieramy okres czasu z którego mają być pobrane dokumenty i naciskamy przycisk Załaduj:

4

W celu wygenerowani kodu dostawy naciskamy przycisk Ustaw Kod Dostawy.

5

W celu wygenerowania etykiety naciskamy przycisk Drukuj etykiety.

Mozart – przydatne funkcje (cz.1)

Poniższe rozwiązania dostępne są w formie rozszerzeń do programu

Raport z zaraportowanych (przepracowanych) prac

Raport pokazuje liczbę zaraportowanych (przepracowanych) godzin na poszczególnych Zleceniach w zadanym okresie w rozbiciu na poszczególne operacje.

Mozart
Mozart

Aby uruchomić raport należy w menu Własne wybrać rozszerzenie i nacisnąć przycisk Rozliczenie godzin:

Mozart
Mozart

Pojawi się ekran raportu Rozliczeni godzin:

Mozart
Mozart

Na którym wybieramy interesujący nas zakres dat (Data od i Data do) i naciskamy przycisk Załaduj dane

Na ekranie pojawią się zsumowane informację dotyczące poszczególnych zleceń w rozbiciu na poszczególne Operacje i suma przepracowanych godzin (ostatnia kolumna).

 

Dodawanie czasów do zamówień (na potrzeby harmonogramu)

Poniższy mechanizm służy do definiowania czasów wykonywania poszczególnych prac (operacji) z poziomu Zamówienia od Klienta (czasy nie muszą być zapisane w technologii/strukturze).

Aby dodać czasy do Zamówień należy w Mozarcie przejść na ekran Lista zamówień:

Mozart
Mozart

Następnie nacisnąć prawy przycisk myszy na wybranym Zamówieniu:

Mozart
Mozart

Pojawi się ekran:

Mozart
Mozart

Na którym wpisujemy założone godziny i ustawiamy maszynę.

Następnie naciskamy przycisk Zapisz

 

 

Benchmarking

Benchmarking

U podstaw benchmarkingu leży idea porównywania  się z innymi, „porównywania się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów”[1]. W literaturze można znaleźć kilka definicji benchmarkingu:

 • uczenie się od najlepszych przez porównywanie się z najlepszymi[2];
 • poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną[3];
 • porównywanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów[4]
 • jest praktyczną realizacją przysłowia: „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich”[5]
 • ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkurentów lub liderów w danej branży[6],
 • poszukiwanie wzorcowych sposobów postępowania przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczeń[7],
 • jest procesem polegającym na doskonaleniu efektywności własnej organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adaptowanie i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez organizację najbardziej efektywne w skali świata[8].

 

Benchmarkingu nie można traktować jako prostego porównywania. Nie polega on na podpatrywaniu i powtarzaniu podpatrzonych sposobów postępowania. Jest to sposób na wyszukiwanie czynników mających decydujący wpływ na odnoszenie sukcesu w określonych dziedzinach. Umożliwia on przeprowadzenie analizy istotnych czynników i wykorzystania ich na własne potrzeby. J. Brilman wyróżnia[9] następujące cele benchmarkingu:

 • stawianie ambitnych celów,
 • przyspieszanie tempa zmian,
 • przezwyciężanie niechęci do pomysłów powstałych poza firmą, wyjście na zewnątrz,
 • zidentyfikowanie głównych procesów,
 • zwiększanie satysfakcji klientów i przewagi konkurencyjnej,
 • lepsze rozpoznawanie własnych atutów i słabych stron poprzez właściwszą samoocenę,
 • opieranie klimatu porozumienia na faktach i dochodzeniu poprzez właściwszą samoocenę,
 • opieranie klimatu porozumienia na faktach i dochodzeniu do konsensusu,
 • podnoszenie umiejętności posługiwania się w zarządzaniu miernikami.

 

W zależności z kim porównujemy wyróżniamy następujące rodzaje benchmarkingu:

 • wewnętrzny,
 • konkurencyjny,
 • funkcjonalny,
 • generyczny (w literaturze występuje także jako ogólny lub horyzontalny).

 

Benchmarking wewnętrzny polega na porównywaniu procesów wewnątrz organizacji.

Porównywane są podobne operacje wykonywane przez różne osoby, działy.

Benchmarking konkurencyjny polega na porównywaniu się z konkurentami pod względem metody, produktu lub procesu.

Benchmarking funkcjonalny dotyczy porównywania podobnych funkcji z firmami nie będącymi bezpośrednio naszymi konkurentami. Ma on na celu odkrycie nowatorskich rozwiązań i technik, niestosowanych w badanym sektorze działalności, a wykorzystywanych w porównywanym.

Benchmarking generyczny polega na porównywaniu metod pracy i poszczególnych procesów stosowanych przez przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarczych.

Porównywane mogą być zarówno całe przedsiębiorstwa jak i poszczególne procesy, stanowiska, czy produkty.  Zwykle poszukuje się przykładów wykazujących najwyższą efektywność działania w danym obszarze, co umożliwia uzyskanie najkorzystniejszych wyników wprowadzanych zmian.

[1] K. Zimniewicz : „Współczesne koncepcje i metody zarządzania”, Warszawa, 1999.

[2] Z. Martyniak :, „Metody organizowania procesów pracy”, Warszawa, 1996.

[3] Tamże.

[4] Z. Martyniak :, „Metody organizowania procesów pracy”, Warszawa, 1996.

[5] http://pl.wikipedia.org/wiki/Benchmarking, Wikipedia wolna encyklopedia.

[6] Z. Martyniak :, „Metody organizowania procesów pracy”, Warszawa, 1996.

[7] Tamże.

[8] J. Brilman : „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania”, Warszawa, 2002.

[9] Tamże.

Prognoza – ciastka

Poniżej opis wykorzystania funkcji Prognoza do analizy zapotrzebowania na surowce i grupowania zleceń na półprodukty.

Założeniem jest uzyskanie informacji o ilości wspólnych półproduktów (w rozważanym przypadku ciasta surowego), które trzeba wykonać w celu realizacji Zamówień od Klientów.

Moduł zamówień pozwala na prognozę materiałów i półproduktów potrzebnych do realizacji zamówienia lub zamówień. Pozwala także, na tworzenie i modyfikowanie planów produkcyjnych.

1

2Program pozwala zanalizować wybrane Zamówienia od Klienta. Zaznaczając wiele zamówień otrzymujemy informację o łącznej ilości produktów z wszystkich Zamówień:

3

Dodatkowo naciskając przycisk Analizuj program wyliczy zapotrzebowanie na:

 • Wszystkie składowe

4

 • Po przefiltrowaniu otrzymujemy informację o ilości poszczególnych ciast (surowych) do wyprodukowania

5

 

 

 

 

Mozart dla Subiekt nexo PRO

Subiekt nexo PRO

Mozart dla Subiekt nexo PRO

Do grona systemów obsługiwanych przez Mozarta dołączył Subiekt nexo PRO

 

Subiekt nexo PRO to program wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach. Jest to rozszerzona wersja Subiekta nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

Subiekt nexo PRO pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia się rozbudowaną obsługą zamówień – dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiają logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.

Subiekt nexo PRO charakteryzuje się też większą otwartością i elastycznością. Pozwala np. dodawać pola własne do różnych elementów programu, a także własne raporty i wzorce wydruku. Dzięki Sferze dla Subiekta możliwe jest tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowujących system do specyficznych potrzeb firmy.

Podstawowe możliwości Subiekta nexo PRO:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma; faktura sprzedaży z wielu magazynów;
 • rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
 • kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;
 • kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
 • prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
 • kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);
 • prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
 • automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;
 • pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo i Rewizor nexo.

 

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
 • zaawansowane pola własne do obiektów systemu;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków;
 • korekta kosztu dostaw;
 • sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;
 • możliwość realizowania pojedynczego zamówienia wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień;
 • widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”;
 • widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;
 • możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy);
 • rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty;
 • możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo);
 • obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru;
 • obsługa oddziałów firmy (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego);
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami.

Mozart – zarządzanie produkcją

Mozart – komputerowe wspomaganie produkcji

Pobierz Mozarta

Mozart wspiera zarządzanie produkcją w ścisłej współpracy z wybranym Systemem Magazynowym opierając się na ideach: MRP / MRPII / ERP / MES / SCM.

Opierając się na ideach: MRP/MRP/MES/SCM program pomaga w gospodarowaniu zasobami:

 • materiałowymi,
 • ludzkimi,
 • maszynowymi.

Aplikacja wspiera optymalne zarządzanie zapasami i możliwościami produkcyjnymi poprzez:

 • przyjazny, graficzny interfejs,
 • prostą instalację i przygotowanie aplikacji do pracy,
 • integrację z enova i SubiektGT,
 • planowanie produkcji,
 • pracę w sieci i/lub na pojedynczym stanowisku,
 • bilansowanie,
 • karty montażowe (dokumenty warsztatowe),
 • obsługę wielu magazynów (np. wyrobów gotowych, braków, półproduktów),
 • szybkie raportowanie z użyciem czytników kodów kreskowych,
 • struktura produktu:
  • receptury,
  • modyfikowanie i kopiowanie istniejących receptur,
  • budowa struktury przy tworzeniu zamówienia,
  • import z systemów CAD,
 • koszty produkcji (do wyboru):
  • planowane,
  • rzeczywiste,
 • z uwzględnieniem:
  • pracowników,
  • maszyn,
  • operacji,
 • harmonogramowanie pracy:
  • ręczne,
  • zautomatyzowane,
 • raportowanie produkcji.

To tylko niektóre z funkcjonalności Mozarta.

Poniżej przedstawiono przykładowy obieg informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, będący przedmiotem takiego wsparcia:
1. Zamówienie od klienta jest wpisywane do Systemu Magazynowego (nie jest to wymagane).

2. W tym momencie następuje ustalenie, czy zamawiany produkt ma już zdefiniowana informacje technologiczna (struktura materiałowa, miejsce wykonania, koszty pracy itp.). Jeżeli tak, to przechodzimy do punktu 4.

3. Definiujemy dane technologiczne dla produktu:

 • Strukturę materiałową: możliwe są warianty.
 • Czasy i miejsce (maszyna/stanowisko) wykonania.
 • Ekonomicznie uzasadniona wielkość zamówienia.
 • Przewidywany procent braków (np. z badań statystycznych).
 • Techniczny koszt wytworzenia.
 • Koszty pracy.
 • Operacje.

 • możliwość szybkiego stworzenia struktury „nowego” produktu
 • proste tworzenie nowych wariantów produktu
 • definiowanie odpadu
 • import z CAD

4. Na podstawie zamówienia (jako zlecenia produkcyjne można wpisać np. miesięczny plan produkcyjny) generowane są zlecenia produkcyjne – umieszczane są w głównej tabeli zleceń. Tabela ta pozwala obserwować postęp wykonania zleceń. Bardzo bogata funkcjonalność tej tabeli pozwala oglądać zlecenia w różnej perspektywie, a dzięki swojej unikatowej budowie pozwala łatwo zidentyfikować ewentualne zagrożenia dla planowej realizacji zlecenia.

5. Podczas wypisywania zlecenia istnieje możliwość sprawdzenia, na kiedy zlecenie może zostać wykonane i zapisanie go dopiero wtedy, gdy uzyskamy akceptacje klienta na taki termin.

6. Od tego momentu mamy pełny wgląd w sytuację na produkcji tzn.: które maszyny są zajęte (będą), stopień wykonania zlecenia, braki magazynowe itp.

– przejrzysty i dający się łatwo modyfikować interfejs (kolumny tabeli zleceń są definiowane wg potrzeb użytkowników),
– tabela pozwala obserwować postęp wykonania zleceń i pokazuje potencjalne zagrożenia.

7. Moduł harmonogramowania wspiera planowanie poszczególnych operacji oraz informuje o ewentualnych przeciążeniach stanowisk.

– automatyczne przydzielenie(optymalizacja!) zleceń do maszyn,
– umożliwia ręczną modyfikacje i pokazuje na diagramie Ganta zajętość maszyn,

8. Program wspiera dział zaopatrzenia tworząc rezerwacje i podając braki dla uruchamianych zleceń – podaje również informacje, jakie surowce (brakujące) należy zakupić w celu realizacji zlecenia.

9. Zlecenia są przydzielane do wykonania pracownikom – jednocześnie zdejmowane z magazynu (RW) są potrzebne do wykonania składniki.

10. Możliwe jest również generowanie zleceń „magazynowych” – np. zapas często używanych półproduktów generowany wg stanów minimalnych i / lub ekonomicznie uzasadnionej wielkości produkcji.

11. Raporty – tę funkcję ułatwia użycie kodów paskowych wspieranych przez Mozarta – o wykonaniu zleceń:

– rejestrowanie wykonanych pół/produktów i braków,
– rejestrowanie wykonanych operacji (ilość, czas) – te informacje mogą być przenoszone do płac,
– generowane przyjęcia pół/produktów na magazyn (PW) : program wylicza właściwy koszt takiego elementu.

12. Program posiada wsparcie dla wysyłki (generuje WZ) i dla Kart Limitowych.

13. Możliwe jest stwierdzenie jakie prace wykonywali poszczególni pracownicy, jak również ustalenie, przez kogo był wykonywany wybrany asortyment.

14. W systemie magazynowym są generowane faktury na wyprodukowane produkty – może być w oparciu o dokumenty ZK lub WZ.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że system jest tworzony przez doświadczony zespół (w zagadnieniach wspierania produkcji) w nowoczesnej technologii (.NET, MS SQL).