Mozart Produkcja – Postęp realizacji planu

W rozszerzeniu Kanban dla programu Mozart Produkcja dodaliśmy możliwość bezpośredniego śledzenia postępu z ekranu Planowania. Na ekranie do Planowania widać postęp realizacji: W kalendarzu widać procentowy postęp tego co przyjął Magazyn (plus pasek postępu), a w tabeli po prawej stronie mamy: a) Ilość – ilość wyrobów przyjęta przez Magazyn (PW na magazyn w systemie magazynowym),… Czytaj dalej Mozart Produkcja – Postęp realizacji planu

Skrypt SQL–c.d.

Czyszczenie Wariantów Skrypt usuwa wszystkie składniki z wariantów o określonej nazwie delete from xpoSkladniki where ParentWariant in (select oid from xpoWarianty where Nazwa = 'Zaimportowany');delete from xpoWarianty where Nazwa = 'Zaimportowany'; Usuwanie wariantu Skrypt usuwa z składników wszystkie warianty o wskazanej nazwie np. „Nowy” delete from xpoWarianty where Nazwa = 'Nowy' or Nazwa like '%Nowy%';… Czytaj dalej Skrypt SQL–c.d.

Numery dokumentów do Zlecenia w Mozart Produkcja z poziomu SQL

Numer dokumentów magazynowych w Mozarcie przechowywane są w tabeli xpoDokumenty, aby powiązać je z Zleceniem musimy przejść przez xpoZleceniaProdukcyjne do xpoZlecenia. xpoDokumenty -> ZlecProd to oid w tabeli xpoZlecProd xpoZlecProd -> zlecenie to oid w tabeli xpoZlecenia Zatem, żeby wyciągnąć listę wszystkich dokumentów magazynowych (+ rezerwacje, jeżeli zlecenie nie jest zamknięte) dla danego zlecenia trzeba… Czytaj dalej Numery dokumentów do Zlecenia w Mozart Produkcja z poziomu SQL

Folia–produkcja

Tworzenie zleceń Aby dodać do Mozarta Produkcja nowe zlecenie należy po zalogowaniu do programu przejść (klikając lewym przyciskiem myszy) na ekran Zlecenia: Następnie naciskamy przycisk Dodaj znajdujący się w lewym, dolnym rogu ekranu: Pojawi się ekran Nowe zlecenie, na którym wybieramy co chcemy produkować (klikamy w trójkąt w prawym, górnym rogu): Pojawia się lista, na… Czytaj dalej Folia–produkcja

Mozart – import z kompletów

Mozart.exe.config W sekcji appSetings należy dodać klucz: <add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”ZP”/> gdzie ZP (value=”ZP”) to symbol punktu monitorowania Mozart.ExtraMenu <?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?> <DocumentElement> <MenuWlasneTable> <Nazwa>Import z kompletów</Nazwa> <Plik>Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.dll</Plik> </MenuWlasneTable> </DocumentElement> Dla Subiekt Nexo, Subiekt GT i Navireo http://produkcjaprogramy.pl

Garmażerka–tworzenie technologii

Definiowanie technologii w Mozart Produkcja (http://produkcjaprogramy.pl) w przypadku produkcji spożywczej gotowych dań Aby zdefiniować w Mozarcie technologię należy po uruchomieniu programu przejść na ekran Składniki: Pojawi się list pozycji z kartoteki systemu magazynowego [1]: Chcemy zdefiniować technologię dla produktu Pierogi (pierogi z mięsem), które składają się z następujących półproduktów: 1. Pierogi a. Farsz ugotowany: i.… Czytaj dalej Garmażerka–tworzenie technologii

Prognoza – analiza zapotrzebowania z uwzględnieniem różnych terminów realizacji

Na stronie http://produkcjaprogramy.pl dodałem opis jednej z funkcji programu. Funkcja jest dostępna w podstawowej konfiguracji programu i nie wymaga dodatkowej zaawansowanej konfiguracji. Funkcja może być przydatna wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ciągłymi zamówieniami tego samego surowca na produkcję (zlecenia, zamówienia) z różnymi datami realizacji. Rozwiązanie może być pomocne np. w obsłudze procesu produkcji… Czytaj dalej Prognoza – analiza zapotrzebowania z uwzględnieniem różnych terminów realizacji

Mozart – dodatkowe pola na ekranie zleceń

Mozart – dodatkowe pola na ekranie zleceń Na ekranie zleceń została dodana możliwość konfiguracji dodatkowych kolumn wyliczanych. Służą do tego kolumny: Kolumna dodatkowa 1, Kolumna dodatkowa 2 oraz Kolumna dodatkowa 3. Przykład: Dodanie kolumny wyliczanej wg wzoru: ilosc planowana / wielkosc partii Aby skonfigurować dodatkową kolumnę należy skorzystać z opcji Kolumny -> Prosta edycja ->… Czytaj dalej Mozart – dodatkowe pola na ekranie zleceń

Przyjęcie zewnętrzne

Z datą przydatności i numerem partii Aby wygenerować dokument PZ z datą przydatności i numerem partii należy otworzyć ekran Views/Dokumenty/DodajDokumentDataPrzydatnosciView.aspx 1. Upewnić się, że w Typ dokumentu jest ustawiony na PZ. 2. Wybrać z listy właściwy Magazyn Następnie należy: 3. Wybrać pozycję z listy (lub wyszukać) pozycje, która chcemy dodać do dokumentu 4. Wprowadzić Datę… Czytaj dalej Przyjęcie zewnętrzne

Mozart – włączenie logowania

Włączanie logowania składa się z dwóch kroków : · W katalogu z Mozart-em tworzymy katalog logs · Modyfikujemy konfigurację Mozart – pliki Mozart.exe.config Standardowo ma on postać : <?xml version=„1.0”?> <configuration> <configSections> <section name=„harmonogramowanieKonfiguracja” allowDefinition=„Everywhere” allowLocation=„true” type=„Mozart.Harmonogramowanie.Core.HarmonogramowanieKonfiguracja, Mozart.Harmonogramowanie.Core”/> </configSections> <runtime> </runtime> <appSettings> <!– User application and configured property settings go here.–> <!– Example: <add key=”settingName”… Czytaj dalej Mozart – włączenie logowania