SQL, zapytanie–zajętość miejsca

Poniżej zapytanie SQL, które wyświetli ilość zajmowanego miejsca przez tabele Mozart Produkcja Select sum (Romzary.TotalSpaceMB) from (SELECT      t.NAME AS TableName,     s.Name AS SchemaName,     p.rows AS RowCounts,     SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,      CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,     SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,      CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00),… Czytaj dalej SQL, zapytanie–zajętość miejsca

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

SQL, zapytanie Raport pracowników

Select sum (Romzary.TotalSpaceMB) from (SELECT      t.NAME AS TableName,     s.Name AS SchemaName,     p.rows AS RowCounts,     SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,      CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,     SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,      CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB,      (SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8… Czytaj dalej SQL, zapytanie Raport pracowników

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized