Benchmarking

Benchmarking U podstaw benchmarkingu leży idea porównywania  się z innymi, „porównywania się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów”[1]. W literaturze można znaleźć kilka definicji benchmarkingu: uczenie się od najlepszych przez porównywanie się z najlepszymi[2]; poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną[3]; porównywanie procesów,… Czytaj dalej Benchmarking