Mozart–brygady

Raportowanie pracy Brygady

Raportowanie prac Brygady odbywa się w sposób analogiczny do zwykłego raportowania. Na ekranie Raportowanie produkcji podajemy wykonaną ilość, jeżeli trzeba modyfikujemy Listę surowców i naciskamy przycisk Pracownicy:

Poprawiamy pierwszy raport:

Ponownie podajemy Ilość produktów i zapisujemy.

Następnie dodajemy nowy Raport pracownika:

Na którym wpisujemy:

a) Ilość operacji

b) Podajemy Czas pracy

c) Wybieramy operację (np. Koszty)

Następnie zaznaczamy Brygadę i wybieramy jej skład (naciskamy przycisk Skład brygady).