SQL–przykładowy skrypt

Poniżej skrypt zbiorczo ustawiający magazyn do RW na kartotekach: update xpoTowary set MagazynId = idMagazynuZSubiektawhere TowarWidok in (select towid from [dbo].[xpoTowViewMag] where Grupa = 'NazwaGrupy')

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Mozart–drukowanie zbiorczej karty

Drukowanie karty zbiorczej Aby wydrukować zbiorczą kartę, czyli wydrukować kilka kart montażowych ma jednym wydruku należy przejść na ekran Podzlecenia: Pobrać podzlecenia: Następnie kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy i z Menu Kontekstowego wybrać Drukuj kartę zbiorczą: