Jak poprawnie planować produkcję w programie Excel?

Używanie Excela na etapie produkcji – czy warto?

Program Excel daje wielkie możliwości w liczbowym odzwierciedleniu tego co dzieje się zarówno w dziale sprzedaży jak i na hali produkcyjnej. Użyteczność tego narzędzia zależy w dużej mierze od tego kto z niego korzysta. Większość przeciętnych użytkowników Excela skupia się głównie na jego możliwościach wizualnego odwzorowania wielkości wytwarzanych towarów jednak czy na tym kończy się jego użyteczność? Warto zauważyć że program MS Excel dysponuje sporym zapleczem matematycznym do wyliczenia zapotrzebowania produkcyjnego, płynności finansowej a nawet predykcji produkcji w czasie.

Planowanie produkcji w programie Excel to bardzo powszechne działanie wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach nie tylko produkcyjnych. Monitorowanie zdarzeń w firmie za pośrednictwem programu Excel pozwala zobaczyć jakimi schematami kierują się dane zdarzenia gospodarcze i jak produkcja ma wpływ na zyski w przedsiębiorstwie w zależności od okresu. Planowanie produkcji w programie Excel jest możliwe i sprawdza się w wielu przypadkach jednak aby prawidłowo oceniać tego typu dane powinniśmy brać pod uwagę czynniki których nie da się zawrzeć w zwykłym pliku Excel.

Narzędzia matematyczne oferowane przez program Excel i jego użyteczność w przedsiębiorstwie.

Duża zaletą programu Excel jest jego elastyczność jeśli chodzi o wykorzystanie. Nie trzeba być nakierowanym na daną branże aby Excel był użyteczny w naszych rękach. Statystki, tabele, formuły, możliwość pracowania na bazach danych jednie za pośrednictwem paru kliknięć i szybkość obliczeń sprawia że narzędzie to staje się przyjacielem każdej osoby pracującej na bazach danych i dużych liczbach. Planowanie produkcji w programie Excel jest rzeczą praktykowaną do małych przedsiębiorstw po duże korporacje, ponieważ sam program pozwala na szybkie wyliczenia bez pomyłek.

Jedną z rzeczy która możemy robić jest chociaż bym harmonogramowanie produkcji, monitorowanie kończących się zapasów, szybkość sprzedaży etc. Planowanie produkcji w ten sposób pozwala szybko i na bieżąco ocenić o ile szybciej zakupić zapasy i kiedy powinniśmy spodziewać się obniżenia sprzedaży dzięki czemu mamy możliwość ograniczenia kosztów.

Podsumowanie

Jeżeli jeszcze nie planujemy wdrożyć rozwiązania pokroju Mozart Produkcja, to rozwiązanie w formie rozbudowanych arkuszy może być tymczasowym rozwiązaniem.

Excel jest narzędziem mającym na celu usprawniać życie i podnosić wydajność procesów które obecnie dzieją się w firmie. Planowanie produkcji w programie Excel to codzienność i raczej nie ma lepszego rozwiązania na rynku które daje tyle możliwości jednocześnie nie generuje dużych kosztów. Najtrudniejszym zadaniem w zarządzaniu produkcją za pośrednictwem programu Excel jest mnogość jego funkcji i fakt że mało osób umie korzystać z jego dobrodziejstw.

Aby zoptymalizować działania w firmie warto jest przeszkolić pracowników w zakresie używania programu Excel dzięki czemu wszystkie procesy rejestrowanie w Excelu będą lepiej widoczne i czytelniejsze dla osób zarządzających produkcją co przyczyni się docelowo do wzrostu efektywności i przynoszenia jeszcze większych zysków.