Grupowe tworzenie Zleceń – Plany produkcyjne

Grupowe tworzenie Zleceń – Plany produkcyjne

Jeżeli chcemy szybko utworzyć wiele Zleceń produkcyjnych to należy skorzystać z Mozartowej funkcji Plany produkcyjne:

clip_image002

Pozwala ona na szybkie utworzenie listy pozycji do produkcji (można także skopiowac pozycję z arkusza):

clip_image004

W celu utworzenie listy, na ekranie Prognoza (jest to ekran analogiczny do ekranu Prognozy dla Zamówień od Klientów) klikamy przycisk Dodaj. Pojawi się ekran z listą produktów Wybierz składnik:

clip_image006

Na którym odnajdujemy potrzebną pozycję i naciskamy przycisk Wybierz.

1. Wybieramy Wariant

2. Podajemy Ilość

clip_image007

I dodajemy następne pozycje:clip_image009

clip_image011

Po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Generuj zlecenia, program poprosi o potwierdzenie:

clip_image012

Parametry (czy na magazyn M, czy pod Klienta P):

clip_image013

Wyświetli listę, na której możemy zweryfikować ilości:

clip_image015

Po naciśnięciu przycisku Ok program wygeneruje Zlecenia produkcyjne:

clip_image016

Grupowe bilansowanie

W celu grupowego zbilansowania Zleceń należy na ekranie Zlecenia zaznaczyć Zlecenia, które chcemy zbilansować i w Punkcie Monitorowania Bilansowanie wybrać Wstępne bilansowanie:

clip_image018

clip_image019

a następnie wybrać Bilansowanie właściwe:

clip_image020

clip_image021

Grupowe przydzielanie

W celu grupowego przydzielenia Zleceń należy przejść na ekran Podzlecenia:

clip_image023

Zaznaczyć wybrane Podzlecenia, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Przydziel: wskazane podzlecenia:

clip_image025

clip_image026