Mozart–tworzenie technologii z przypisaniem materiałów do operacji

Definiowanie technologii

Aby zdefiniować technologię dla nowego produktu należy w Mozarcie przejść na ekran Składniki:

clip_image001

Pojawi się ekran zawierający listę wszystkich pozycji z kartoteki systemu magazynowego:

clip_image003

Następnie korzystając z pól do filtrowania odnajdujemy wybraną kartotekę:

clip_image005

I na wybranym wierszu naciskamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy (LPM) lub zaznaczymy (lewym przyciskiem myszy) i naciskamy przycisk Popraw (lewy, dolny róg ekranu):

clip_image007

Pojawia się ekran Poprawianie danych składnika:

clip_image009

Na którym należy zmienić Typ składnika z Materiał na Produkt oraz wskazać Punkt monitorowania:

clip_image011

Następnie należy zapisać zmiany poprzez naciśniecie przycisku Zapisz.

Nastęnie należy ponownie uruchomić ekran Poprawianie danych składnika i kliknąć w przycisk Struktura oper. Pojawi się ekran:

clip_image013

Pojawi się okno z listą wariantów:

clip_image014

Na którym wybieramy wariant technologii, którą będziemy modyfikować:

clip_image016

Następnie dodamy do struktury operację. W tym celu naciskamy przycisk Dodaj (zlokalizowany w sekcji Operacje). Pojawi się lista operacji:

clip_image018

Na której zaznaczamy potrzebną nam czynność i naciskamy przycisk Wybierz. Wyświetli się ekran Operacja:

clip_image019

Na którym w polu ilość wprowadzamy 1 (albo więcej jeżeli jest taka potrzeba) i naciskamy przycisk Zapisz (w celu zapisania zmian).

Następnie zaznaczamy operację i w sekcji składniki naciskamy przycisk Dodaj:

clip_image021

Pojawi się ekran Wybierz składnik, na którym odnajdujemy potrzebny materiał i naciskamy przycisk Wybierz:

clip_image023

Pojawi się ekran Dodawanie składnika operacji:

clip_image024

Na którym wpisujemy Ilość brutto i naciskamy przycisk Zapisz.

W ten sposób dodajemy materiały, które mają być przypisane do danej operacji.

Po uzupełnieniu całej struktury w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej naciskamy przycisk Aktualizuj strukturę:

clip_image026

W ten sposób opisaliśmy technologię wraz z przypisaniem materiałów do poszczególnych operacji.