„Podwójne koszty” – konfiguracja ekranu

Sumy wyliczane z w kolumnach koszty materiałów i koszty razem biorą się wyliczonych na podstawie danych wprowadzonych na strukturze i konfiguracji programu.

Ceny surowców braną są z magazynu, a półproduktów są wyliczane na podstawie strutkury.

Domyślna konfiguracja zakłada:

  1. Domyślną cenę magazynową (informacja brana z ustawień systemu magazynowego),
  2. Koszty pracy pobierane z wartości podanych na ekranie Poprawianie danych składnika w sekcji Koszty pracy:

1

Podsumowania na dolnej belce różnią się od szacowanego kosztu, gdyż  są zwykłem sumowaniem wszystkich wartości w kolumnie. W tym miejscu można także ustawić wartości Min, Max itd.:

2

Domyślnie jest to wyłączone.