Archiwum kategorii: Mozart

Garmażerka–tworzenie technologii

Definiowanie technologii w Mozart Produkcja (http://produkcjaprogramy.pl)

w przypadku produkcji spożywczej gotowych dań

Aby zdefiniować w Mozarcie technologię należy po uruchomieniu programu przejść na ekran Składniki:

clip_image002[1]

Pojawi się list pozycji z kartoteki systemu magazynowego [1]:

clip_image004[1]

Chcemy zdefiniować technologię dla produktu Pierogi (pierogi z mięsem), które składają się z następujących półproduktów:

1. Pierogi

a. Farsz ugotowany:

i. Farsz

ii. Cebula smażona

2. Ciasto

Istotną kwestią jest dotychczasowy sposób zapisu technologii, która została rozpisana na partię 3800 szt.

Definiowanie technologii zaczynamy od „samego dołu”, czyli w tym przypadku od Cebuli smażonej, która składa się z Cebuli mrożonej i Oleju rzepakowego.

Aby zdefiniować strukturę półproduktu na ekranie składniki odnajdujemy pozycję Cebula smażona wchodzimy (naciskamy przycisk Popraw lub dwukrotnie klikamy prawym przyciskiem myszy[2]) w wybraną pozycję:

clip_image006[1]

Zmieniamy typ kartoteki na Produkt i wybieramy dział, na którym półprodukt jest realizowany:

clip_image008[1]

Naciskamy Zapisz, aby zmienić typ kartoteki z materiału na produkt (tylko produkt może mieć strukturę).

Ponownie wchodzimy w kartotekę i naciskamy przycisk Struktura operacyjna:

clip_image010[1]

Pojawi się okno z listą wariantów do wyboru, na którym naciskamy przycisk Wybierz pojawi się ekran Struktura operacyjna produktu:

clip_image012[1]

Na którym w sekcji Podaj wielkość partii wariantu podajemy ilość, na którą mamy rozpisaną technologię (w omawianym przypadku 3800 szt.). W sekcji Operacje naciskamy przycisk Dodaj pojawi się ekran Słownik operacji:

clip_image014[1]

Z którego albo wybieramy operację albo dodajemy nową:

Dodaj

Ważne jest, aby wybrana operacja miała ilośc co najmniej jeden:

clip_image015[2]

clip_image015[3]

Teraz możemy do wybranej operacji przypisać składniki, aby to zrobić po zaznaczeniu operacji w sekcji Składniki naciskamy przycisk Dodaj :

clip_image017[1]

Na liście składników odnajdujemy pozycję, którą chcemy dodać i naciskamy przycisk Wybierz:

clip_image019[1]

clip_image020[1]

Uzupełniamy pola Ilość brutto i netto. Naciskamy przycisk Zapisz.

Podobnie postępujemy dla pozostałych składowych. W każdej chwili, będąc na ekranie struktura operacyjna produktu możemy nacisnąć trójkąt znajdujący się przy nazwie operacji i rozwinąć strukturę, żeby zweryfikować listę składników. W dole ekranu możemy sprawdzić, czy suma składników się zgadza:

clip_image022[1]

Po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Aktualizuj strukturę.

Po zapisaniu zmian możemy na ekranie Poprawianie danych składnika kliknąć przycisk Struktura i sprawdzić, czy program przeliczył prawidłowo strukturę na 1 jednostkę wyrobu:clip_image024[1]

clip_image026[1]

Jeżeli wszystko się zgadza. Wychodzimy Zapisując wprowadzone zmiany klikając przycisk Zapisz:

clip_image028[1]

Podobnie postępujemy dla pozostałych pozycji.


[1] Navireo (Insert) lub Subiekt GT, Subiekt nexo, enova

[2] PPM – prawy przycisk myszy

Produkcja spożywcza (posiłków)–uproszczona analiza

Produkcja procesowa, krótko seryjna wyrobów garmażeryjnych (kanapki, sałatki i pakowane dania gotowe).

Istotnym założeniem takiego wdrożenia jest bezpośrednia integracja z wagami, która w istotny sposób odciąży Pracownika Produkcyjnego (jednego z Użytkowników systemu) od wprowadzania danych do systemu. Wykorzystanie odpowiednich urządzeń pozwoli ograniczyć liczbę czynności i czas potrzebny na wprowadzenie do systemu informacji o:

a) masie,

b) czasie wykonywanie pracy,

c) ilości wykonanej,

Dodatkowa integracja z drukarkami etykiet i czytnikami kodów kreskowych pozwoli na szybszą identyfikację numeru partii surowców i półproduktów na wszystkich etapach produkcji bez konieczności żmudnego, obarczonego ryzykiem błędu ręcznego wpisywania danych do systemu.

Podstawowe założenia dla programu Mozart produkcja:

a) Identyfikacja surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych (numery partii).

b) Planowanie produkcji,

c) Generowanie kart zleceń dla Produkcji,

d) Faktyczne rozliczenie surowców,

e) Integracja z systemem magazynowym (integracja możliwa z Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo i enova)

Ogólny opis procesu:

1. Na podstawie Zamówień od Klientów generowany jest Plan Produkcji na określony dzień.

2. Plan Produkcji jest zatwierdzany

3. Na podstawie dziennego Planu produkcji generowane są:

a. Zamówienia do dostawców

b. Zlecenia produkcyjne na poszczególne działy (Kuchnia, Przygotowanie, Kanapki i Pakowanie)

c. Lista surowców do wydania

d. Plan wysyłki – rozwiązanie zewnętrzne

4. Przyjmowane na magazyn surowców dostawy są:

a. oznaczone zbiorczymi etykietami,

b. nadawany jest numer partii (data dostawy),

c. nadawana jest data przydatności,

d. odnotowywane są parametry dostawy,

e. blokowane do czasu zatwierdzenia przez Kontrolę Jakości.

5. Na podstawie planu produkcji surowce przesuwane są z Magazynu na Produkcję.

6. Na podstawie Zlecenia produkcyjnego:

a. Przygotowanie przygotowuje półprodukty, oznacza je i odstawia do chłodni,

b. Kuchnia przygotowuje dania obiadowe (wyrób gotowy),

c. Kanapki przygotowują kanapki (wyrób gotowy).

d. Pakowanie podczas pakowania wyrobu weryfikuje wagę oraz oznacza uprzednio wydrukowaną etykietą ze składem.

7. Spakowane wyroby przekazywane są do magazynu

8. Magazyn pobiera wyroby i przygotowuje do wysyłki

Zamówienia do dostawców

Na podstawie Planu Produkcji program wylicza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje stany magazynowe (uwzględniająca dostępne przetworzone surowce) podpowiadając jakie surowce należy zamówić, aby zrealizować Plan Produkcji. Na podstawie prognozy zapotrzebowania program w zależności od wybranej opcji generuje:

a) listę braków (tzn. brakujących surowców),

b) dokumenty Zamówienie do dostawcy.

Zlecenia produkcyjne

Na podstawie dziennego planu produkcji generowane są zlecenia na produkcje, które następnie są grupowane na poszczególne działy i drukowane według otrzymanego wzorca. Każdy dział otrzymuje własny Plan na dany dzień.

Lista surowców do wydania

Na podstawie zapotrzebowanie generowana jest lista surowców, które mają być wydane na produkcje pod dany Plan produkcji. Lista trafia do magazynu, który kompletuje surowce i przekazuje (przesuwa) na produkcje. Przesunięcie jest potwierdzane przez Magazyniera (osobę wydającą) i Produkcję (osobę przyjmującą)

Plan wysyłki

Pkt. 6

Przy pomocy dziennego Planu produkcji poszczególni pracownicy działów raportują do systemu (korzystając z interfejsu WWW):

i. zużycie surowca (wagę),

ii. partię surowca,

iii. ilość wykonaną,

iv. zakończenie zlecenia,

v. odchylenia od receptury.

Na podstawie raportów Użytkowników program:

1. wystawia dokumenty w systemie magazynowym,

2. generuje numer partii,

3. wylicza postęp realizacji planu.

Na podstawie danych zaraportowanych przez Użytkowników i receptury program generuje skład surowców na etykietę wyrobu.

Raporty analityczne

Co można wykonać

Raport analityczny, który pozwoli przygotować listę potraw możliwych do wykonania dla aktualnych stanów magazynowych.

Porównanie zużycia surowców

Raport analityczny, który pozwoli porównać planowane zużycie do rzeczywistego raportowanego przez Pracowników.

Identyfikacja partii

Raport pozwalający na identyfikację do jakich procesów (wyrobów) została użyta dana partia.

Mozart dla Insert nexo

clip_image002

– system wspomagania produkcji

Mozart to aplikacja wspierająca zarządzanie produkcją w ścisłej współpracy z enova.

Opierając się na ideach: MRP/MRP/MES/SCM program pomaga w gospodarowaniu

zasobami:

– materiałowymi

– ludzkimi

– maszynowymi

Aplikacja wspiera optymalne zarządzanie zapasami i możliwościami produkcyjnymi poprzez:

clip_image004przyjazny, graficzny interfejs

– prostą instalację i przygotowanie aplikacji do pracy

– integrację z Nexo

– planowanie produkcji

– pracę w sieci i na pojedynczym stanowisku

– bilansowanie

clip_image006karty montażowe (dokumenty warsztatowe)

– obsługę wielu magazynów (np. wyrobów gotowych, braków, półproduktów)

– szybkie raportowanie z użyciem czytników kodów kreskowych

– struktura produktu:

· receptury

· modyfikowanie i kopiowanie istniejących receptur

· budowa struktury przy tworzeniu zamówienia

· import z systemów CAD

– koszty produkcji (do wyboru):

· clip_image008planowane

· rzeczywiste

· z uwzględnieniem:

§ pracowników

§ maszyn

§ operacji

– harmonogramowanie pracy:

· ręczne

· zautomatyzowane

– raportowanie produkcji

interfejs WWWMorlab Marcin Moroz, ul. Reymonta 22/26, tel.: 793 731 975, 22 208 30 55

Email: biuro@aptor.pl; http://www.aptor.pl

Do pobrania na : http://produkcjaprogramy.pl

Rozszerzenie Mozarta – plugin do generowania Kodów dostaw na dokumentach magazynowych

Mechanizm Kody odstaw służy do nadawania pozycjom na dokumentach magazynowych (np. FZ, PZ) kodów dostaw oraz do drukowania etykiet zawierających informację o dostawie.

Aby uruchomić mechanizm należy w Mozarcie w menu własne:

1

Wybrać rozszerzenie Kody dostaw:

2

Pojawi się okno Dokumenty:

3

Na którym wskazujemy Typ dokumentu, wybieramy okres czasu z którego mają być pobrane dokumenty i naciskamy przycisk Załaduj:

4

W celu wygenerowani kodu dostawy naciskamy przycisk Ustaw Kod Dostawy.

5

W celu wygenerowania etykiety naciskamy przycisk Drukuj etykiety.