Archiwa tagu: WWW

Przyjęcie zewnętrzne

Z datą przydatności i numerem partii

Aby wygenerować dokument PZ z datą przydatności i numerem partii należy otworzyć ekran

Views/Dokumenty/DodajDokumentDataPrzydatnosciView.aspx

clip_image002

1. Upewnić się, że w Typ dokumentu jest ustawiony na PZ.

2. Wybrać z listy właściwy Magazyn

clip_image004

Następnie należy:

3. Wybrać pozycję z listy (lub wyszukać) pozycje, która chcemy dodać do dokumentu

4. Wprowadzić Datę przydatności

5. Podać Dodawana ilość

6. Nacisnąć przycisk Dodaj pozycję

Czynności powtarzamy dla wszystkich pozycji.

Po dodaniu wszystkich pozycji

clip_image006

7. Naciskamy przycisk Wygeneruj numer partii (program nada numery partii pozycjom na dokumencie)

8. Na koniec naciskamy przycisk Utwórz dokument

W systemie magazynowym generowany jest dokument z ustawioną datą przydantości i wygenerowanym numerem partii (LOT)


Funkcja Mozarta dostępna (interfejs WWW) dla:

  • Subiekt GT
  • Subiekt Nexo
  • Navireo
  • enova

Mozart do pobrania na:

http://produkcjaprogramy.pl

WWW–generowanie dokumentów

Spis treści

Generowanie dokumentów WWW………………………………………………………………………………… 1

Generowanie RW na podstawie numeru patii……………………………………………………………… 3

Generowanie dokumentów WWW

Do generowanie dokumentów przez WWW służy ekran:

http://localhost:8080/Views/Dokumenty/DodajDokumentView.aspx

clip_image002

W górnej części ekranu możemy wybrać jaki rodzaj dokumentu chcemy wystawić:

clip_image004

Aby dodać pozycję do dokumentu należy skorzystać z któregoś z wskazanych poniżej pól:

clip_image006

W przypadku dokumentów PW i PZ po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Wygeneruj numer partii, a następnie Drukuj etykietę pozycji (jeżeli chcemy wydrukować etykietę):

clip_image008

clip_image010

Generowanie RW na podstawie numeru partii

http://localhost:8080/Views/Dokumenty/DodajDokumentDudziakView.aspx

Aby wygenerować dokument RW, na którym pozycję dodamy na podstawie numeru partii i przypiszemy dokument do zlecenia należy wczytać kod w pole Numer partii pozycji:

clip_image012