Mozart – włączenie logowania

Włączanie logowania składa się z dwóch kroków :

· W katalogu z Mozart-em tworzymy katalog logs

· Modyfikujemy konfigurację Mozart – pliki Mozart.exe.config

Standardowo ma on postać :

<?xml version=„1.0”?>

<configuration>

<configSections>

<section name=„harmonogramowanieKonfiguracja” allowDefinition=„Everywhere” allowLocation=„true”

type=„Mozart.Harmonogramowanie.Core.HarmonogramowanieKonfiguracja, Mozart.Harmonogramowanie.Core”/>

</configSections>

<runtime>

</runtime>

<appSettings>

<!– User application and configured property settings go here.–>

<!– Example: <add key=”settingName” value=”settingValue”/> –>

<add key=„MainForm.Opacity” value=„1” />

<add key=„MainForm.ShowInTaskbar” value=„True” />

<add key=„ClientSettingsProvider.ServiceUri” value=„” />

<!– Ponizszy wpis nalezy odkomentowac jezeli mamy odzielny komputer na serwer SQL-owy –>

<!– albo sa jakies inne problemy z robienie/odtwarzaniem backupow. Ten katalog powinny byc –>

<!– dost갮y dla serwer SQL-owego – czyli odpowiednie uprawnienia i na tej samej maszynie gdzie jest zainstalowany serwer SQL-owy –>

<!–<add key=”backupDir” value=”C:\KatalogNaBackupyNaSerwerze”/>–>

</appSettings>

<harmonogramowanieKonfiguracja NazwaBiblioteki=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.dll” NazwaTypu=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.Logika.Mozart.AdapterDlaMozartaPoProduktach”/>

<startup>

<supportedRuntime version=„v4.0” sku=„.NETFramework,Version=v4.0”/>

</startup>

</configuration>

Aby włączyć logowanie musimy dodać taki linie (zaznaczone tło ) – dla jasności plik może wyglądać inaczej, bo są tam jakieś dodatkowe opcje powłączane, chodzi tylko o dodanie tych linii w odpowiednich sekcjach :

<?xml version=„1.0”?>

<configuration>

<configSections>

<section name=„harmonogramowanieKonfiguracja” allowDefinition=„Everywhere” allowLocation=„true”

type=„Mozart.Harmonogramowanie.Core.HarmonogramowanieKonfiguracja, Mozart.Harmonogramowanie.Core”/>

<section name=„nlog” type=„NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog” />

</configSections>

<runtime>

</runtime>

<appSettings>

<!– User application and configured property settings go here.–>

<!– Example: <add key=”settingName” value=”settingValue”/> –>

<add key=„MainForm.Opacity” value=„1” />

<add key=„MainForm.ShowInTaskbar” value=„True” />

<add key=„ClientSettingsProvider.ServiceUri” value=„” />

<!– Ponizszy wpis nalezy odkomentowac jezeli mamy odzielny komputer na serwer SQL-owy –>

<!– albo sa jakies inne problemy z robienie/odtwarzaniem backupow. Ten katalog powinny byc –>

<!– dostępny dla serwer SQL-owego – czyli odpowiednie uprawnienia i na tej samej maszynie gdzie jest zainstalowany serwer SQL-owy –>

<!–<add key=”backupDir” value=”C:\KatalogNaBackupyNaSerwerze”/>–>

</appSettings>

<harmonogramowanieKonfiguracja NazwaBiblioteki=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.dll” NazwaTypu=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.Logika.Mozart.AdapterDlaMozartaPoProduktach”/>

<nlog xmlns=„http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd” xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<targets>

<target name=„logfile” xsi:type=„File” fileName=„${basedir}/logs/${shortdate}-Info.log” layout=„${longdate} ${uppercase:${level}} ${message}” />

<target name=„tracefile” xsi:type=„File” fileName=„${basedir}/logs/${shortdate}-Trace.log” layout=„${longdate} ${uppercase:${level}} ${message}” />

</targets>

<rules>

<logger name=„*” minlevel=„Info” writeTo=„logfile” />

<logger name=”*” minlevel=”Trace” writeTo=”tracefile” />

</rules>

</nlog>

<startup>

<supportedRuntime version=„v4.0” sku=„.NETFramework,Version=v4.0”/>

</startup>

</configuration>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.