Mozart Produkcja

Jako zespół stale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Od lat naszym celem jest rozwój systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Co oferuje stworzony system? Jakie daje możliwości? Stworzyliśmy i  ciągle rozwijamy narzędzie, które łączy w sobie najlepsze cechy rozwiązań MRP / MRPII / ERP / MES / SCM

Zaprojektowane przez nas rozwiązanie ułatwia planowanie i harmonogramowanie procesu produkcyjnego.

Aplikacja usprawnia procesy produkcyjne. Program został przygotowany jako dodatek do programów Subiekt GT, Subiekt nexo PRO i Navireo. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w małych, średnich i dużych firmach.

W zależności od potrzeb i konfiguracji możemy uzyskać potrzebne wsparcie.

Program Mozart Produkcja dostępny pod adresem:

https://produkcjaprogramy.pl

Funkcje:

  • Struktura – moduł umożliwia zarządzanie strukturą produkcyjną, pozwala na wybór gniazd produkcyjnych, maszy, składników i operacji. Wspiera zarządzanie partiami surowców oraz pozwala ustawić parametry czasowe i harmonogramować produkcję. W module określana jest nazwa produktu końcowego, potrzebne materiały (składniki), wykonywane czynności, stosowane półprodukty, zamienniki czy narzuty. Funkcja pozwala dokładnie opisać marszrutę produktu.
  • Kontrola stanu surowcowego – integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo PRO, Subiekt GT i Navireo oraz dokumentacją dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na kontrolę dostępności danego surowca.
  • Zapotrzebowanie (BOM / Zaopatrzenie) – moduł umożliwia określenie przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Na podstawie stanów minimalnych, zamówień od odbiorców, aktualnego stanu i rotacji towarów następuje wyliczenie ilości potrzebnych surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców. Rozwiązanie pozwala na automatyczne generowanie Zamówień do dostawców.
  • Harmonogram produkcji – rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację rozplanowania produkcji w czasie. Mechanizm wspomaga pracę planistów i umożliwia szybkie informowanie handlowców o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania.
  • Kontrola jakości – moduł pozwala na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty.
  • Zamówienia – funkcja zamówienia pozwala na zintegrowanie Zleceń produkcyjnych z Zamówieniami od Klientów.
  • Operacje technologiczne – moduł pozwala na określenie pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu na podstawie uwzględnionych w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn.
  • Zlecenia – aplikacja pozwala na zaawansowaną kompletacje i dekompletacje wyrobów. Pozwala także na lepsze zarządzanie odpadami produkcyjnymi i ewidencję braków. Moduł uwzględnia możliwość przekształcenia jednego towaru w kilka lub odwrotnie
  • Koszty produkcyjne – poprzez zastosowanie receptur produkcyjnych możliwe jest wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to na bieżącą kontrolę kosztów wytworzenia przez ich porównanie z faktycznymi kosztami produkcji czy z kosztami przewidywanymi. Aplikacja usprawniająca procesy produkcyjne. Została przygotowana jako dodatek do programów Subiekt GT i Subiekt Nexo. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

Rozwiązanie Mozart Produkcja dostarcza bieżących informacji dotyczących przebiegu produkcji i dokonuje niezbędnej analizy realizowanego procesu. Za pomocą dostosowanego do konkretnego przedsiębiorstwa sposobu raportowania operacji produkcyjnych, klient posiada właściwe narzędzie do dokonywania rejestracji postępu prac. Dodatkowe wartości dla klienta? Dzięki narzędziom do optymalizacji procesu produkcyjnego dostarczany jest cenny czas, który pozwala na lepszą organizację pracy pracowników i ogólne wykorzystanie dostępnych zasobów produkcyjnych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized