Przykładowy zarys Instrukcji do Mozart Produkcja

Spis treści

Tworzenie zlecenie z poziomu Zamówienia do Klienta. 1

ZK w Mozarcie. 2

Generowanie Zlecenia produkcyjnego z poziomu Zamówienia. 3

Zlecenia. 4

Tworzenie zlecenie z poziomu Zamówienia do Klienta

W celu uruchomienia produkcji powiązanej z Zamówieniem od Klienta należy w Subiekcie utworzyć dokument Zamówienia od Klienta (ZK)

clip_image002

Na dokumencie podajemy pozycje magazynowe, nie handlowe. Dokument ma służyć uruchomieniu produkcji

clip_image004

clip_image006

W kolumnie Opis pozycji zamieszczamy dodatkowe informacje dla produkcji i technologów.

W przypadku, gdy mamy już wcześniej utworzony dokument ZK, to w momencie tworzenie dokumentu ZK ręcznie modyfikujemy numer zamówienia tak, aby był powiązany z dokumentem przedpłaty:

clip_image008

Dzięki temu będzie można łatwo odnaleźć dokumenty powiązane dokumenty ZK:

clip_image010

Tak utworzone Zamówienie od Klienta jest widoczne w Mozarcie.

ZK w Mozarcie

Po uruchomieniu Mozarta należy przejść na ekran Zamówienia od Klienta:

clip_image012

Wybrać zakres dat i nacisnąć przycisk Pobierz

clip_image014

Program pobierze listę Zamówień z Subiekta.

Na podstawie Zamówień możemy:

a) Przenalizować zapotrzebowanie na składniki (materiały i półprodukty)

b) Wygenerować Zlecenia produkcyjne

Generowanie Zlecenia produkcyjnego z poziomu Zamówienia

W celu wygenerowania Zlecenia produkcyjnego należy na ekranie Lista zamówień zaznaczyć wybrane zamówienie i nacisnąć przycisk Generuj zlecenie (lewy, dolny róg ekranu):

clip_image016

Przetworzone Zamówienie zniknie z listy, a w efekcie na ekranie Zlecenia pojawią się Zlecenia produkcyjne na pozycję z Zamówienia od Klienta.

Zlecenia

Ekran Zlecenia służy do prezentacji informacji o postępie realizacji Zleceń produkcyjnych i zarządzania tymi zleceniami.

Ekran Zlecenia uruchamiamy klikając przycisk Zlecenia znajdujący się na głównej belce programu:

clip_image017

clip_image019

W celu zmiany Daty wysyłki należy zaznaczyć wybrane zlecenie i nacisnąć przycisk Popraw.

clip_image021

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized