Jak połączyć się z serwerem FTP przy pomocy Eksploratora plików.

Windows Explorer, nazywany w Polskich wersjach systemów Windows Eksploratorem plików to narzędzie, które kryje w sobie ciekawe funkcje. Jedną z nich jest prosty klient ftp. Pozwala on zarówno na otworzenie serwera ftp w podobny sposób jak z katalogami i dyskami znajdującymi się na naszym komputerze.

W przypadku chęci połączenia się z serwerem ftp wystarczy w pasku adresu wpisać:

ftp://ftp.produkcjaprogramy.pl

czyli poprzedzić adres serwera ciągiem znaków ”ftp://”.

Domyślnie Eksplorator zaloguje nas jako anonimowego Użytkownika. Jeżeli serwer ftp dopuszcza taką możliwość, to zostaną wyświetlone zasoby dostępne dla niego.

Jeżeli jednak chcemy zalogować się na określonego Użytkownika, to należy do adresu wprowadzić jego nazwę. Robimy to w następujący sposób”:

ftp://uzytkownik@ftp.produkcjaprogramy.pl

jak widzimy, w adresie pojawił się dodatkowy człon “uzytkownik” i “@”, która oddziela nazwę Użytkownika od właściwego adresu. Po wpisaniu takiej ścieżki zostaniemy poproszeni o podanie hasła i będziemy mogli zalogować się na serwer ftp.

How do I connect to an FTP site in Windows Explorer?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.