Produkcja spożywcza (posiłków)–uproszczona analiza

Produkcja procesowa, krótko seryjna wyrobów garmażeryjnych (kanapki, sałatki i pakowane dania gotowe).

Istotnym założeniem takiego wdrożenia jest bezpośrednia integracja z wagami, która w istotny sposób odciąży Pracownika Produkcyjnego (jednego z Użytkowników systemu) od wprowadzania danych do systemu. Wykorzystanie odpowiednich urządzeń pozwoli ograniczyć liczbę czynności i czas potrzebny na wprowadzenie do systemu informacji o:

a) masie,

b) czasie wykonywanie pracy,

c) ilości wykonanej,

Dodatkowa integracja z drukarkami etykiet i czytnikami kodów kreskowych pozwoli na szybszą identyfikację numeru partii surowców i półproduktów na wszystkich etapach produkcji bez konieczności żmudnego, obarczonego ryzykiem błędu ręcznego wpisywania danych do systemu.

Podstawowe założenia dla programu Mozart produkcja:

a) Identyfikacja surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych (numery partii).

b) Planowanie produkcji,

c) Generowanie kart zleceń dla Produkcji,

d) Faktyczne rozliczenie surowców,

e) Integracja z systemem magazynowym (integracja możliwa z Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo i enova)

Ogólny opis procesu:

1. Na podstawie Zamówień od Klientów generowany jest Plan Produkcji na określony dzień.

2. Plan Produkcji jest zatwierdzany

3. Na podstawie dziennego Planu produkcji generowane są:

a. Zamówienia do dostawców

b. Zlecenia produkcyjne na poszczególne działy (Kuchnia, Przygotowanie, Kanapki i Pakowanie)

c. Lista surowców do wydania

d. Plan wysyłki – rozwiązanie zewnętrzne

4. Przyjmowane na magazyn surowców dostawy są:

a. oznaczone zbiorczymi etykietami,

b. nadawany jest numer partii (data dostawy),

c. nadawana jest data przydatności,

d. odnotowywane są parametry dostawy,

e. blokowane do czasu zatwierdzenia przez Kontrolę Jakości.

5. Na podstawie planu produkcji surowce przesuwane są z Magazynu na Produkcję.

6. Na podstawie Zlecenia produkcyjnego:

a. Przygotowanie przygotowuje półprodukty, oznacza je i odstawia do chłodni,

b. Kuchnia przygotowuje dania obiadowe (wyrób gotowy),

c. Kanapki przygotowują kanapki (wyrób gotowy).

d. Pakowanie podczas pakowania wyrobu weryfikuje wagę oraz oznacza uprzednio wydrukowaną etykietą ze składem.

7. Spakowane wyroby przekazywane są do magazynu

8. Magazyn pobiera wyroby i przygotowuje do wysyłki

Zamówienia do dostawców

Na podstawie Planu Produkcji program wylicza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje stany magazynowe (uwzględniająca dostępne przetworzone surowce) podpowiadając jakie surowce należy zamówić, aby zrealizować Plan Produkcji. Na podstawie prognozy zapotrzebowania program w zależności od wybranej opcji generuje:

a) listę braków (tzn. brakujących surowców),

b) dokumenty Zamówienie do dostawcy.

Zlecenia produkcyjne

Na podstawie dziennego planu produkcji generowane są zlecenia na produkcje, które następnie są grupowane na poszczególne działy i drukowane według otrzymanego wzorca. Każdy dział otrzymuje własny Plan na dany dzień.

Lista surowców do wydania

Na podstawie zapotrzebowanie generowana jest lista surowców, które mają być wydane na produkcje pod dany Plan produkcji. Lista trafia do magazynu, który kompletuje surowce i przekazuje (przesuwa) na produkcje. Przesunięcie jest potwierdzane przez Magazyniera (osobę wydającą) i Produkcję (osobę przyjmującą)

Plan wysyłki

Pkt. 6

Przy pomocy dziennego Planu produkcji poszczególni pracownicy działów raportują do systemu (korzystając z interfejsu WWW):

i. zużycie surowca (wagę),

ii. partię surowca,

iii. ilość wykonaną,

iv. zakończenie zlecenia,

v. odchylenia od receptury.

Na podstawie raportów Użytkowników program:

1. wystawia dokumenty w systemie magazynowym,

2. generuje numer partii,

3. wylicza postęp realizacji planu.

Na podstawie danych zaraportowanych przez Użytkowników i receptury program generuje skład surowców na etykietę wyrobu.

Raporty analityczne

Co można wykonać

Raport analityczny, który pozwoli przygotować listę potraw możliwych do wykonania dla aktualnych stanów magazynowych.

Porównanie zużycia surowców

Raport analityczny, który pozwoli porównać planowane zużycie do rzeczywistego raportowanego przez Pracowników.

Identyfikacja partii

Raport pozwalający na identyfikację do jakich procesów (wyrobów) została użyta dana partia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.