Archiwum kategorii: Uncategorized

Kontrola jakości–raportowanie kolektorem w Mozarcie

Krótki opis rozwiązania pozwalającego na tworzeniu raportu kontroli jakości w aplikacji Mozart przy pomocy interfejsu WWW i kolektora danych.

Poniżej opisany jest mechanizm raportowania czynności Kontrola Jakości w oparciu o interfejs WWW (interfejs zaprojektowany pod Kolektor z ekranem 4 cale).

Mechanizm zakłada, że Pracownik po wykonaniu swojej pracy (np. tapicerowaniu mebla) do wykonanego elementu dołącza etykietę drukowaną przy pomocy ekranu:

http://localhost:8090/Views/Wintech/WydrukEtykietyTowaruView.aspx

clip_image002

Na ekranie naciskamy przycisk Drukuj etykietę towaru i uzyskujemy etykietę przypisaną do Pracownika:

clip_image004

Następnie Kontroler jakości loguje się na swój ekran

http://localhost:8090/Views/Wintech/RaportowanieOperacjiKolektorView.aspx

clip_image005

Na którym podaje:

1. Nr zlecenia – kod kreskowy z karty Zlecenia

2. Etykieta towaru – kod kreskowy wydrukowany na ekranie WydrukEtykietyTowaruView.aspx

Dzięki temu mamy przypisaną operację kontroli jakości do elementu z informacją:

a) Kto wykonał dany element

b) Kto kontrolował

Mozart–Zestawienie raporty pracowników

Raporty pracowników

Aby sprawdzić raporty Pracowników należy w Mozarcie wejść w menu Zestawienia i wybrać Raporty Pracowników:

clip_image002

Pojawia się ekran Zestawienia raportów pracowników:

clip_image004

Na którym ustawiamy zakres dat, które na interesują i naciskamy przycisk Pobierz. Do zestawienia zostaną pobrane dane z raportów:

clip_image006

Dane możemy filtrować wpisując szukaną frazę:

clip_image008

Klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówkach kolumn możemy wybrać Listę pól, które chcielibyśmy wyświetlić na zestawieniu:

clip_image010

clip_image012

W celu wybrania dodatkowej kolumny należy zaznaczyć ją lewym przyciskiem myszy i trzymając przycisk przeciągnąć na wybrane miejsce.

Mozart–tworzenie technologii z przypisaniem materiałów do operacji

Definiowanie technologii

Aby zdefiniować technologię dla nowego produktu należy w Mozarcie przejść na ekran Składniki:

clip_image001

Pojawi się ekran zawierający listę wszystkich pozycji z kartoteki systemu magazynowego:

clip_image003

Następnie korzystając z pól do filtrowania odnajdujemy wybraną kartotekę:

clip_image005

I na wybranym wierszu naciskamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy (LPM) lub zaznaczymy (lewym przyciskiem myszy) i naciskamy przycisk Popraw (lewy, dolny róg ekranu):

clip_image007

Pojawia się ekran Poprawianie danych składnika:

clip_image009

Na którym należy zmienić Typ składnika z Materiał na Produkt oraz wskazać Punkt monitorowania:

clip_image011

Następnie należy zapisać zmiany poprzez naciśniecie przycisku Zapisz.

Nastęnie należy ponownie uruchomić ekran Poprawianie danych składnika i kliknąć w przycisk Struktura oper. Pojawi się ekran:

clip_image013

Pojawi się okno z listą wariantów:

clip_image014

Na którym wybieramy wariant technologii, którą będziemy modyfikować:

clip_image016

Następnie dodamy do struktury operację. W tym celu naciskamy przycisk Dodaj (zlokalizowany w sekcji Operacje). Pojawi się lista operacji:

clip_image018

Na której zaznaczamy potrzebną nam czynność i naciskamy przycisk Wybierz. Wyświetli się ekran Operacja:

clip_image019

Na którym w polu ilość wprowadzamy 1 (albo więcej jeżeli jest taka potrzeba) i naciskamy przycisk Zapisz (w celu zapisania zmian).

Następnie zaznaczamy operację i w sekcji składniki naciskamy przycisk Dodaj:

clip_image021

Pojawi się ekran Wybierz składnik, na którym odnajdujemy potrzebny materiał i naciskamy przycisk Wybierz:

clip_image023

Pojawi się ekran Dodawanie składnika operacji:

clip_image024

Na którym wpisujemy Ilość brutto i naciskamy przycisk Zapisz.

W ten sposób dodajemy materiały, które mają być przypisane do danej operacji.

Po uzupełnieniu całej struktury w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej naciskamy przycisk Aktualizuj strukturę:

clip_image026

W ten sposób opisaliśmy technologię wraz z przypisaniem materiałów do poszczególnych operacji.

Mozart – przydatne funkcje (cz.1)

Poniższe rozwiązania dostępne są w formie rozszerzeń do programu

Raport z zaraportowanych (przepracowanych) prac

Raport pokazuje liczbę zaraportowanych (przepracowanych) godzin na poszczególnych Zleceniach w zadanym okresie w rozbiciu na poszczególne operacje.

Mozart
Mozart

Aby uruchomić raport należy w menu Własne wybrać rozszerzenie i nacisnąć przycisk Rozliczenie godzin:

Mozart
Mozart

Pojawi się ekran raportu Rozliczeni godzin:

Mozart
Mozart

Na którym wybieramy interesujący nas zakres dat (Data od i Data do) i naciskamy przycisk Załaduj dane

Na ekranie pojawią się zsumowane informację dotyczące poszczególnych zleceń w rozbiciu na poszczególne Operacje i suma przepracowanych godzin (ostatnia kolumna).

 

Dodawanie czasów do zamówień (na potrzeby harmonogramu)

Poniższy mechanizm służy do definiowania czasów wykonywania poszczególnych prac (operacji) z poziomu Zamówienia od Klienta (czasy nie muszą być zapisane w technologii/strukturze).

Aby dodać czasy do Zamówień należy w Mozarcie przejść na ekran Lista zamówień:

Mozart
Mozart

Następnie nacisnąć prawy przycisk myszy na wybranym Zamówieniu:

Mozart
Mozart

Pojawi się ekran:

Mozart
Mozart

Na którym wpisujemy założone godziny i ustawiamy maszynę.

Następnie naciskamy przycisk Zapisz

 

 

Prognoza – ciastka

Poniżej opis wykorzystania funkcji Prognoza do analizy zapotrzebowania na surowce i grupowania zleceń na półprodukty.

Założeniem jest uzyskanie informacji o ilości wspólnych półproduktów (w rozważanym przypadku ciasta surowego), które trzeba wykonać w celu realizacji Zamówień od Klientów.

Moduł zamówień pozwala na prognozę materiałów i półproduktów potrzebnych do realizacji zamówienia lub zamówień. Pozwala także, na tworzenie i modyfikowanie planów produkcyjnych.

1

2Program pozwala zanalizować wybrane Zamówienia od Klienta. Zaznaczając wiele zamówień otrzymujemy informację o łącznej ilości produktów z wszystkich Zamówień:

3

Dodatkowo naciskając przycisk Analizuj program wyliczy zapotrzebowanie na:

  • Wszystkie składowe

4

  • Po przefiltrowaniu otrzymujemy informację o ilości poszczególnych ciast (surowych) do wyprodukowania

5