Wszystkie wpisy, których autorem jest mm

SQL, zapytanie Raport pracowników

Select sum (Romzary.TotalSpaceMB) from
(SELECT
     t.NAME AS TableName,
     s.Name AS SchemaName,
     p.rows AS RowCounts,
     SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,
     SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB,
     (SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UnusedSpaceMB
FROM
     sys.tables t
INNER JOIN     
     sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
     sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
     sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
     sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
     t.NAME NOT LIKE ‚dt%’
     AND t.is_ms_shipped = 0
     AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
     t.Name, s.Name, p.Rows
) as Romzary

Numery dokumentów do Zlecenia w Mozart Produkcja z poziomu SQL

Numer dokumentów magazynowych w Mozarcie przechowywane są w tabeli xpoDokumenty, aby powiązać je z Zleceniem musimy przejść przez xpoZleceniaProdukcyjne do xpoZlecenia.

xpoDokumenty -> ZlecProd to oid w tabeli xpoZlecProd

xpoZlecProd -> zlecenie to oid w tabeli xpoZlecenia

Zatem, żeby wyciągnąć listę wszystkich dokumentów magazynowych (+ rezerwacje, jeżeli zlecenie nie jest zamknięte) dla danego zlecenia trzeba przejść od tabeli xpoZlecenia przez xpoZlecProd do xpoDokumenty

Poniżej mamy przykład, tak to wygląda w interfejsie Mozart Produkcja:

clip_image002

a tak z poziomu SQL:

clip_image003

Aby uzyskać taki efekt końcowy należało:

1. Odnaleźć Oid w tabeli xpoZlecenia

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT [OID]

,[Numer]

FROM [dbo].[xpoZlecenia]

WHERE [Numer] = ‚M/19/0006’

GO

Dla Zlecenia numer M/19/0006

Uzyskamy efekt w postaci:

clip_image004

Na tej podstawie szukamy dalej.

2. Szukamy Oid zleceń produkcyjnych w tablei xpoZlecProd

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT [OID]

,[zlecenie]

FROM [dbo].[xpoZlecProd]

WHERE [zlecenie] = ‚1005’

GO

Efekt:

clip_image005

A mając powyższe możemy dojść do dokumentów.

Na podstawie Oid zleceń produkcyjnych odnajdujemy dokumenty magazynowe powiązanie z Zleceniem głównym:

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT [OID]

,[ZlecProd]

,[DokId]

,[IdMagazynu]

,[Numer] FROM [dbo].[xpoDokumenty]

WHERE [ZlecProd] = ‚1013’ or [ZlecProd] = ‚1014’ or [ZlecProd] = ‚1015’

GO

clip_image006

Można to zrobić krok po kroku tak jak powyżej albo łatwiej:

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT xpoDokumenty.[OID]

,xpoDokumenty.[ZlecProd]

,xpoDokumenty.[DokId]

,xpoDokumenty.[IdMagazynu]

,xpoDokumenty.[Numer]

FROM [dbo].[xpoDokumenty]

JOIN xpoZlecProd ON xpoZlecProd.OID = xpoDokumenty.ZlecProd

JOIN xpoZlecenia ON xpoZlecenia.OID = xpoZlecProd.zlecenie

WHERE xpoZlecenia.Numer = ‚M/19/0006’

Gdzie numer analizowanego zlecenia mamy podany tu:

WHERE xpoZlecenia.Numer = ‚M/19/0006

Mozart dla Nexo – numer zamówienia na dokumentach RW i PW

Poniżej znajduje się opis dodawania do programu Mozart Produkcja (w wersji dla Subiekt Nexo) modyfikacji zmieniającej opis generowanego dokumentu magazynowego (RW i PW) z domyślnego na numer zamówienia (zlecenia montażu z Nexo).

Należy skopiować plik z archiwum do katalogu z Mozartem:

clip_image002

Otworzyć (edytować np. w Notatniku) plik StructureMap.xml znajdujący się w katalogu z Mozartem:

clip_image003

Domyślnie plik wygląda tak:

clip_image004

Aby rozszerzenie działało należy zmodyfikować zawartość pliku poprzez dodanie następującego wpisu:

<DefaultInstance PluginType=”Mozart.Baza.EpilogDokumentu, Mozart.Baza” PluggedType=”Mozart.Dodatki.Nexo.RozszerzonyEpilogDlaDokumentow, Mozart.Dodatki.Nexo” />

Powinniśmy otrzymać taki plik:

clip_image006

Zapisujemy zmiany i od teraz rozszerzenie powinno działać.

Mozart Produkcja moduł produkcyjny (MRP, MES) dla Subiekt Nexo Pro do pobrania na http://produkcjaprogramy.pl

Folia–produkcja

Tworzenie zleceń

Aby dodać do Mozarta Produkcja nowe zlecenie należy po zalogowaniu do programu przejść (klikając lewym przyciskiem myszy) na ekran Zlecenia:

clip_image002

Następnie naciskamy przycisk Dodaj znajdujący się w lewym, dolnym rogu ekranu:

clip_image004

Pojawi się ekran Nowe zlecenie, na którym wybieramy co chcemy produkować (klikamy w trójkąt w prawym, górnym rogu):

clip_image006

Pojawia się lista, na której odnajdujemy wyrób, który chcemy produkować:

clip_image008

Klikamy wybierz, pojawi się ponownie ekran Nowe zlecenie z wybranym Produktem. Wpisujemy ilość i klikamy Zapisz.

clip_image009

Na ekranie Zlecenia naciskamy prawym przyciskiem myszy w kolumnie BOM na utworzonym zleceniu. Wybieramy Właściwe bilansowanie:

clip_image011

Zmieni się status zlecenia na W()Z

clip_image013

W ten sposób utworzyliśmy i zbilansowaliśmy zlecenie, które możemy teraz przenieś ć na plan i przekazać na maszynę.

Przydzielanie zleceń na maszyny

Aby przydzielić Zlecenie na maszynę należy uruchomić moduł Planowania. W tym celu klikamy Własne następnie Planowanie:

clip_image015

clip_image017

Pojawia się ekran KanbanView, przechodzimy na zakładkę Maszyny:

clip_image019

Z sekcji Zlecenia przeciągamy zlecenia na wybrany dzień. Podajemy czas trwania i naciskamy Ok

clip_image021

clip_image022

Zleceni został dodane do Planu i będzie widoczne na ekranie operatora.

Program do pobrania na:

http://produkcjaprogramy.pl

Funkcje działają w konfiguracji programu do wspomagania produkcji Mozart Produkcja dla Insert: Navireo, Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro i Soneta: enova.

Ustawianie zerowej liczby miejsc po przeniku na Gridzie

Wszędzie tam, gdzie w części WWW mamy użytego Grida to możemy zmienić ilość zer wyświetlanych po przecinku, aby to zrobić należy zmodyfikować plik źródłowy.

<dx:GridViewDataTextColumn FieldName=”Ilosc” Caption=”Ilosc” VisibleIndex=”4″>

</dx:GridViewDataTextColumn>

Można  zmodyfikować dodając sekcje w środku

<dx:GridViewDataTextColumn FieldName=”Ilosc” Caption=”Ilosc” VisibleIndex=”4″>

<PropertiesTextEdit DisplayFormatString=”n0″> </PropertiesTextEdit>  </dx:GridViewDataTextColumn

Dzięki dodaniu takiej sekcji wartość wyświetlana w kolumnie nie będzie zawierała 0.

Mozart – import z kompletów

clip_image001

clip_image002

Mozart.exe.config

W sekcji appSetings należy dodać klucz:

<add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”ZP”/>

gdzie ZP (value=”ZP”) to symbol punktu monitorowania

clip_image004

Mozart.ExtraMenu

<?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?>

<DocumentElement>

<MenuWlasneTable>

<Nazwa>Import z kompletów</Nazwa>

<Plik>Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.dll</Plik>

</MenuWlasneTable>

</DocumentElement>

clip_image005

clip_image007

Dla Subiekt Nexo, Subiekt GT i Navireo

http://produkcjaprogramy.pl