Numery dokumentów do Zlecenia w Mozart Produkcja z poziomu SQL

Numer dokumentów magazynowych w Mozarcie przechowywane są w tabeli xpoDokumenty, aby powiązać je z Zleceniem musimy przejść przez xpoZleceniaProdukcyjne do xpoZlecenia.

xpoDokumenty -> ZlecProd to oid w tabeli xpoZlecProd

xpoZlecProd -> zlecenie to oid w tabeli xpoZlecenia

Zatem, żeby wyciągnąć listę wszystkich dokumentów magazynowych (+ rezerwacje, jeżeli zlecenie nie jest zamknięte) dla danego zlecenia trzeba przejść od tabeli xpoZlecenia przez xpoZlecProd do xpoDokumenty

Poniżej mamy przykład, tak to wygląda w interfejsie Mozart Produkcja:

clip_image002

a tak z poziomu SQL:

clip_image003

Aby uzyskać taki efekt końcowy należało:

1. Odnaleźć Oid w tabeli xpoZlecenia

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT [OID]

,[Numer]

FROM [dbo].[xpoZlecenia]

WHERE [Numer] = ‚M/19/0006’

GO

Dla Zlecenia numer M/19/0006

Uzyskamy efekt w postaci:

clip_image004

Na tej podstawie szukamy dalej.

2. Szukamy Oid zleceń produkcyjnych w tablei xpoZlecProd

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT [OID]

,[zlecenie]

FROM [dbo].[xpoZlecProd]

WHERE [zlecenie] = ‚1005’

GO

Efekt:

clip_image005

A mając powyższe możemy dojść do dokumentów.

Na podstawie Oid zleceń produkcyjnych odnajdujemy dokumenty magazynowe powiązanie z Zleceniem głównym:

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT [OID]

,[ZlecProd]

,[DokId]

,[IdMagazynu]

,[Numer] FROM [dbo].[xpoDokumenty]

WHERE [ZlecProd] = ‚1013’ or [ZlecProd] = ‚1014’ or [ZlecProd] = ‚1015’

GO

clip_image006

Można to zrobić krok po kroku tak jak powyżej albo łatwiej:

USE [MozNexoDemo1]

GO

SELECT xpoDokumenty.[OID]

,xpoDokumenty.[ZlecProd]

,xpoDokumenty.[DokId]

,xpoDokumenty.[IdMagazynu]

,xpoDokumenty.[Numer]

FROM [dbo].[xpoDokumenty]

JOIN xpoZlecProd ON xpoZlecProd.OID = xpoDokumenty.ZlecProd

JOIN xpoZlecenia ON xpoZlecenia.OID = xpoZlecProd.zlecenie

WHERE xpoZlecenia.Numer = ‚M/19/0006’

Gdzie numer analizowanego zlecenia mamy podany tu:

WHERE xpoZlecenia.Numer = ‚M/19/0006

Mozart dla Nexo – numer zamówienia na dokumentach RW i PW

Poniżej znajduje się opis dodawania do programu Mozart Produkcja (w wersji dla Subiekt Nexo) modyfikacji zmieniającej opis generowanego dokumentu magazynowego (RW i PW) z domyślnego na numer zamówienia (zlecenia montażu z Nexo).

Należy skopiować plik z archiwum do katalogu z Mozartem:

clip_image002

Otworzyć (edytować np. w Notatniku) plik StructureMap.xml znajdujący się w katalogu z Mozartem:

clip_image003

Domyślnie plik wygląda tak:

clip_image004

Aby rozszerzenie działało należy zmodyfikować zawartość pliku poprzez dodanie następującego wpisu:

<DefaultInstance PluginType=”Mozart.Baza.EpilogDokumentu, Mozart.Baza” PluggedType=”Mozart.Dodatki.Nexo.RozszerzonyEpilogDlaDokumentow, Mozart.Dodatki.Nexo” />

Powinniśmy otrzymać taki plik:

clip_image006

Zapisujemy zmiany i od teraz rozszerzenie powinno działać.

Mozart Produkcja moduł produkcyjny (MRP, MES) dla Subiekt Nexo Pro do pobrania na http://produkcjaprogramy.pl

Folia–produkcja

Tworzenie zleceń

Aby dodać do Mozarta Produkcja nowe zlecenie należy po zalogowaniu do programu przejść (klikając lewym przyciskiem myszy) na ekran Zlecenia:

clip_image002

Następnie naciskamy przycisk Dodaj znajdujący się w lewym, dolnym rogu ekranu:

clip_image004

Pojawi się ekran Nowe zlecenie, na którym wybieramy co chcemy produkować (klikamy w trójkąt w prawym, górnym rogu):

clip_image006

Pojawia się lista, na której odnajdujemy wyrób, który chcemy produkować:

clip_image008

Klikamy wybierz, pojawi się ponownie ekran Nowe zlecenie z wybranym Produktem. Wpisujemy ilość i klikamy Zapisz.

clip_image009

Na ekranie Zlecenia naciskamy prawym przyciskiem myszy w kolumnie BOM na utworzonym zleceniu. Wybieramy Właściwe bilansowanie:

clip_image011

Zmieni się status zlecenia na W()Z

clip_image013

W ten sposób utworzyliśmy i zbilansowaliśmy zlecenie, które możemy teraz przenieś ć na plan i przekazać na maszynę.

Przydzielanie zleceń na maszyny

Aby przydzielić Zlecenie na maszynę należy uruchomić moduł Planowania. W tym celu klikamy Własne następnie Planowanie:

clip_image015

clip_image017

Pojawia się ekran KanbanView, przechodzimy na zakładkę Maszyny:

clip_image019

Z sekcji Zlecenia przeciągamy zlecenia na wybrany dzień. Podajemy czas trwania i naciskamy Ok

clip_image021

clip_image022

Zleceni został dodane do Planu i będzie widoczne na ekranie operatora.

Program do pobrania na:

http://produkcjaprogramy.pl

Funkcje działają w konfiguracji programu do wspomagania produkcji Mozart Produkcja dla Insert: Navireo, Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro i Soneta: enova.

Ustawianie zerowej liczby miejsc po przeniku na Gridzie

Wszędzie tam, gdzie w części WWW mamy użytego Grida to możemy zmienić ilość zer wyświetlanych po przecinku, aby to zrobić należy zmodyfikować plik źródłowy.

<dx:GridViewDataTextColumn FieldName=”Ilosc” Caption=”Ilosc” VisibleIndex=”4″>

</dx:GridViewDataTextColumn>

Można  zmodyfikować dodając sekcje w środku

<dx:GridViewDataTextColumn FieldName=”Ilosc” Caption=”Ilosc” VisibleIndex=”4″>

<PropertiesTextEdit DisplayFormatString=”n0″> </PropertiesTextEdit>  </dx:GridViewDataTextColumn

Dzięki dodaniu takiej sekcji wartość wyświetlana w kolumnie nie będzie zawierała 0.

Mozart – import z kompletów

clip_image001

clip_image002

Mozart.exe.config

W sekcji appSetings należy dodać klucz:

<add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”ZP”/>

gdzie ZP (value=”ZP”) to symbol punktu monitorowania

clip_image004

Mozart.ExtraMenu

<?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?>

<DocumentElement>

<MenuWlasneTable>

<Nazwa>Import z kompletów</Nazwa>

<Plik>Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.dll</Plik>

</MenuWlasneTable>

</DocumentElement>

clip_image005

clip_image007

Dla Subiekt Nexo, Subiekt GT i Navireo

http://produkcjaprogramy.pl

Garmażerka–tworzenie technologii

Definiowanie technologii w Mozart Produkcja (http://produkcjaprogramy.pl)

w przypadku produkcji spożywczej gotowych dań

Aby zdefiniować w Mozarcie technologię należy po uruchomieniu programu przejść na ekran Składniki:

clip_image002[1]

Pojawi się list pozycji z kartoteki systemu magazynowego [1]:

clip_image004[1]

Chcemy zdefiniować technologię dla produktu Pierogi (pierogi z mięsem), które składają się z następujących półproduktów:

1. Pierogi

a. Farsz ugotowany:

i. Farsz

ii. Cebula smażona

2. Ciasto

Istotną kwestią jest dotychczasowy sposób zapisu technologii, która została rozpisana na partię 3800 szt.

Definiowanie technologii zaczynamy od „samego dołu”, czyli w tym przypadku od Cebuli smażonej, która składa się z Cebuli mrożonej i Oleju rzepakowego.

Aby zdefiniować strukturę półproduktu na ekranie składniki odnajdujemy pozycję Cebula smażona wchodzimy (naciskamy przycisk Popraw lub dwukrotnie klikamy prawym przyciskiem myszy[2]) w wybraną pozycję:

clip_image006[1]

Zmieniamy typ kartoteki na Produkt i wybieramy dział, na którym półprodukt jest realizowany:

clip_image008[1]

Naciskamy Zapisz, aby zmienić typ kartoteki z materiału na produkt (tylko produkt może mieć strukturę).

Ponownie wchodzimy w kartotekę i naciskamy przycisk Struktura operacyjna:

clip_image010[1]

Pojawi się okno z listą wariantów do wyboru, na którym naciskamy przycisk Wybierz pojawi się ekran Struktura operacyjna produktu:

clip_image012[1]

Na którym w sekcji Podaj wielkość partii wariantu podajemy ilość, na którą mamy rozpisaną technologię (w omawianym przypadku 3800 szt.). W sekcji Operacje naciskamy przycisk Dodaj pojawi się ekran Słownik operacji:

clip_image014[1]

Z którego albo wybieramy operację albo dodajemy nową:

Dodaj

Ważne jest, aby wybrana operacja miała ilośc co najmniej jeden:

clip_image015[2]

clip_image015[3]

Teraz możemy do wybranej operacji przypisać składniki, aby to zrobić po zaznaczeniu operacji w sekcji Składniki naciskamy przycisk Dodaj :

clip_image017[1]

Na liście składników odnajdujemy pozycję, którą chcemy dodać i naciskamy przycisk Wybierz:

clip_image019[1]

clip_image020[1]

Uzupełniamy pola Ilość brutto i netto. Naciskamy przycisk Zapisz.

Podobnie postępujemy dla pozostałych składowych. W każdej chwili, będąc na ekranie struktura operacyjna produktu możemy nacisnąć trójkąt znajdujący się przy nazwie operacji i rozwinąć strukturę, żeby zweryfikować listę składników. W dole ekranu możemy sprawdzić, czy suma składników się zgadza:

clip_image022[1]

Po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Aktualizuj strukturę.

Po zapisaniu zmian możemy na ekranie Poprawianie danych składnika kliknąć przycisk Struktura i sprawdzić, czy program przeliczył prawidłowo strukturę na 1 jednostkę wyrobu:clip_image024[1]

clip_image026[1]

Jeżeli wszystko się zgadza. Wychodzimy Zapisując wprowadzone zmiany klikając przycisk Zapisz:

clip_image028[1]

Podobnie postępujemy dla pozostałych pozycji.


[1] Navireo (Insert) lub Subiekt GT, Subiekt nexo, enova

[2] PPM – prawy przycisk myszy